NIRS - QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI

Máy NIR Hồng Ngoại SpectraStar™ 1400XT

Liên hệ

Thương hiệu: Unity Mã sản phẩm: 1400XT

NIRS - QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI

NIR MCT466 QuikCheck Đo Độ Ẩm, Dầu, Chất Đạm…

Liên hệ

Thương hiệu: Process Sensors Mã sản phẩm: MCT 466

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỰ ĐỘNG

NIR Online MCT 460 Smart Sensor

Liên hệ

Thương hiệu: Process Sensors Mã sản phẩm: MCT460

Liên hệ

Thương hiệu: Unity Mã sản phẩm: 2600 XT

NIRS - QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI

Máy NIR Unity Spectrastar XT3

Liên hệ

Thương hiệu: Unity Mã sản phẩm: XT3

NIRS - QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI

Máy phân tích lúa mì và bột mì SpectraStar XT-F

Liên hệ

Thương hiệu: Unity Mã sản phẩm: XT-F

NIRS - QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI

Máy Phân Tích Nhanh QUIKTEST

Liên hệ

Thương hiệu: Process Sensors Model: QuikTest

Liên hệ

Thương hiệu: Unity Mã sản phẩm: 2600 XT-R