Liên hệ

Thương hiệu: Unity Mã sản phẩm: 1400XT

Liên hệ

Manufacturer: Chopin Technologies Model: SRC-CHOPIN

BỘT MÌ - NGŨ CỐC

Máy nghiền lúa mì MILL CD1

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: MILL CD1

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: SD MATIC

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: MIXOLAB 2

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: ALVEOLAB

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: GRINDER-CHOPIN

Liên hệ

Manufacturer: Chopin Technologies Model: MUFFLE_FURNACE

BỘT MÌ - NGŨ CỐC

Tủ sấy EM10 OVEN Chopin

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: EMIO OVEN

BỘT MÌ - NGŨ CỐC

GESTAR automatic control station

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: EGESTAR

Liên hệ

Manufacturer: Chopin Technologies Model: RHEO F4

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: ALVEOPC