MỤC TIÊU

Là nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất và đáng tin cậy nhất được khách hàng công nhận và tín nhiệm.

InterLab cố gắng hết sức để cung cấp cho khách hàng của mình những thiết bị hiện đại và mức độ dịch vụ chất lượng cao tốt nhất và tiếp tục xây dựng uy tín đối tác đáng tin cậy

GIÁ TRỊ

Tôn trọng Cá nhân và Xã hội, sự tín nhiệm, làm việc đoàn kết, tập trung vào khách hàng và đối tác, tư duy tích cực và đàm phán, hiểu biết, tham gia và tự do bày tỏ, chia sẻ.