NIRS - QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI

Máy NIR Hồng Ngoại SpectraStar™ 1400XT

Liên hệ

Thương hiệu: Unity Mã sản phẩm: 1400XT

Liên hệ

Thương hiệu: FREUND - Nhật Mã sản phẩm: EZ-200

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: ALVEOLAB

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: GRINDER

NIRS - QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI

NIR MCT466 QuikCheck Đo Độ Ẩm, Dầu, Chất Đạm…

Liên hệ

Thương hiệu: Process Sensors Mã sản phẩm: MCT 466

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: EMIO OVEN

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: AQUA-TR

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: MILL CD2  

Liên hệ

Thương hiệu: Unity Mã sản phẩm: 2600 XT

NIRS - QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI

Máy NIR Unity Spectrastar XT3

Liên hệ

Thương hiệu: Unity Mã sản phẩm: XT3

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: INFRANEO  

NIRS - QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI

Máy Phân Tích Nhanh QUIKTEST

Liên hệ

Thương hiệu: Process Sensors Model: QuikTest