NIRS - QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI

Máy NIR Hồng Ngoại SpectraStar™ 1400XT

Liên hệ

Thương hiệu: Unity Mã sản phẩm: 1400XT

Liên hệ

Thương hiệu: FREUND - Nhật Mã sản phẩm: EZ-200

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: SRC

BỘT MÌ - NGŨ CỐC

Máy Nghiền Lúa Mì MILL CD1

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: MILL CD1

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: MIXOLAB 2

Liên hệ

Thương hiệu: THERMO – Mỹ Mã sản phẩm: GENESYS 30 VIS

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: ALVEOLAB

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: SD MATIC

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: GRINDER

NIRS - QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI

NIR MCT466 QuikCheck Đo Độ Ẩm, Dầu, Chất Đạm…

Liên hệ

Thương hiệu: Process Sensors Mã sản phẩm: MCT 466

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỰ ĐỘNG

NIR Online MCT 460 Smart Sensor

Liên hệ

Thương hiệu: Process Sensors Mã sản phẩm: MCT460

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: EMIO OVEN