interlab.vn/products

Liên hệ

Manufacturer: Chopin Technologies Model: Alpha Sampling probe

Liên hệ

Thương hiệu: Savillex - Mỹ Mã sản phẩm: HPX-200

Liên hệ

Thương hiệu: Hellma - Đức Mã sản phẩm: Bộ kính lọc  

Liên hệ

Thương hiệu: Hellma - Đức Mã sản phẩm: Cuvet Thạch Anh 100-100-46

Liên hệ

Thương hiệu: Hellma - Đức Mã sản phẩm: Cuvet Thuỷ Tinh 6030-10-10  

Liên hệ

Thương hiệu: Chopin Mã sản phẩm: EGESTAR

Liên hệ

Thương hiệu: Savillex - Mỹ Mã sản phẩm: DST-1000

Liên hệ

Manufacturer: Chopin Technologies Model: Manual probes for sample collection

Liên hệ

Thương hiệu: IKA – Đức Mã sản phẩm: RV 3 V-C

Liên hệ

Thương hiệu: IKA – Đức Mã sản phẩm: RV 10 Digital V

Liên hệ

Thương hiệu: Beckman Coulter - Mỹ Mã sản phẩm: METONE HHPC 6+

Liên hệ

Thương Hiệu: Beckman Coulter Mã sản phẩm: HIAC 9703+